ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Τα θέματα που δόθηκαν στο πλαίσιο και του παλαιού και του νέου συστήματος απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Η επιλογή του αδίδακτου κειμένου από τον Ξενοφώντα είναι επιτυχής.

Το νόημα του αποσπάσματος που δόθηκε για τη μετάφραση είναι ουσιαστικό και εύληπτο.

Ορθώς δόθηκε έμφαση σε ερωτήσεις κατανόησης νοημάτων του κειμένου.

Οι γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις είναι αναμενόμενες και συμβατές με τη γλωσσική κατάρτιση των υποψηφίων. Η ερώτηση Β4α είναι σημαντική, αλλά προϋποθέτει καλή ετυμολογική υποδομή των υποψηφίων.

Η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων ως γενικό συμπέρασμα θεωρεί ότι κατά την διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών είναι απαραίτητο να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην μετάφραση του αρχαίου ελληνικού κειμένου, δεδομένου ότι οι μαθητές υστερούν σημαντικά στην ορθή και ακριβή απόδοση του αρχαίου ελληνικού στον νεοελληνικό λόγο.

admin

Leave a Reply

Close