ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 2022 – ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 2022 – ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Η άσκηση εισαγωγής και η ετυμολογική παρατήρηση δεν παρουσιάζουν
δυσκολίες. Αντίθετα, οι συντακτικές και ιδιαίτερα οι γραμματικές
παρατηρήσεις περιλαμβάνουν όλο σχεδόν το εύρος της ύλης και απευθύνονται
σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

admin

Leave a Reply

Close