ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ

Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι,

Σᾶς ὑπενθυμίζομε ὅτι ἡ ἐκδήλωση τῆς Ε.Ε.Φ. γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας θὰ πραγματοποιηθῆ τὴν Παρασκευὴ 17 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 19.00 στὴν αἴθουσα «Κωστῆς Παλαμᾶς» τοῦ Φ.Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ».

                                  Μὲ τιμὴ καὶ συναδελφικοὺς χαιρετισμούς

                                                        Γιὰ τὸ  Δ.Σ.

                        Ἡ Πρόεδρος                                   Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς

Καθηγήτρια Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου       Γεώργιος Μανουσόπουλος

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ε.Ε.Φ.

admin

Leave a Reply

Close