ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕΦ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕΦ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το επισυναπτόμενο κείμενο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων δόθηκε στην Υφυπουργό Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη στις 25 Οκτωβρίου 2019 και εστάλη ηλεκτρονικά στην Υπουργό Παιδείας, κ. Νίκη Κεραμώς στις 23 Δεκεμβρίου 2019.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Φ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙΑ 1

admin

Leave a Reply

Close