ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ἡ Ε.Ε.Φ. συνεργάζεται ἁρμονικὰ μὲ τὶς ἑξῆς ὁμοειδεῖς Ἑταιρεῖες τῆς ἡμεδαπῆς καὶ τῆς ἀλλοδαπῆς:

  1. τὴν Διεθνῆ Ὁμοσπονδία Ἑταιρειῶν Κλασικῶν Σπουδῶν (F.I.E.C.)
  2. τὸν Ὅμιλο Εὐρωπαϊκῶν Ἑταιρειῶν Καθηγητῶν Κλασικῶν Γλωσσῶν καὶ Πολιτισμῶν     EUROCLASSICA.
  3. τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά ( Ε.Γ.Κ.).
  4. τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων ( Π.Ε.Φ.).
  5. τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διεθνοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ( Ο.Δ.Ε.Γ.).
  6. τὸν Σύνδεσμο Κυπρίων Φιλολόγων «ΣΤΑΣΙΝΟΣ».
  7. τὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ».
  8. τὴν Ἱσπανικὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Σπουδῶν (Sociedad Εspaniol des Estudios Clasicos).
  9. τὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Δελφῶν.

 

 

Close