ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΠΛΑΤΩΝ"

"ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΛΑΤΩΝ"

Ἡ Ε.Ε.Φ. ἀπὸ τὸ 1949 συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως ἐκδίδει τὸ ἐτήσιο ἐπιστημονικὸ περιοδικό της «ΠΛΑΤΩΝ» τοῦ ὁποίου ἔχουν ἤδη ἐκδοθῆ 58 τόμοι. Ἡ ὀνομασία τοῦ περιοδικοῦ ἀποτυπώνει τὴν ἐπιθυμία τῶν Φιλολόγων γιὰ διαρκῆ ὑπόμνηση τοῦ Πλάτωνος, τοῦ θεμελιωτῆ τῆς ἰδέας τῆς Παιδείας καὶ τῆς σύνδεσής της μὲ τὴν φιλία καὶ τὸν λόγο, τοῦ θεμελιωτῆ τῆς πνευματικότητας καὶ τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν ὅρων φιλόλογος καὶ φιλολογία. Στὸ περιοδικὸ αὐτὸ δημοσιεύονται σημαντικὰ ἄρθρα Ἑλλήνων καὶ ξένων Φιλολόγων. Τὸ ὑψηλὸ ἐπιστημονικὸ ἐπίπεδο καὶ τὸ μεγάλο κῦρος αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ πιστοποιεῖται τόσον ἀπὸ τὰ εὐμενέστατα σχόλια καὶ τὶς κριτικὲς ἐγκρίτων Φιλολόγων, ὅσον καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀνταλλάσσεται μὲ 80 ἔγκυρα ξένα περιοδικὰ καὶ ἀποστέλλεται σὲ ἐπιστημονικὰ ἱδρύματα καὶ βιβλιοθῆκες 60 καὶ πλέον χωρῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ.

    Ἀπὸ τὸ 2002 ἐκδίδεται ἐκ παραλλήλου καὶ  «Παράρτημα» τοῦ «ΠΛΑΤΩΝΟΣ». Σὲ αὐτὸ δημοσιεύονται ἄρθρα καὶ μελέτες διδακτικοῦ καὶ παιδαγωγικοῦ περιεχομένου ὅλων τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων ποὺ διδάσκονται στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, στοὺς Φιλολόγους τῆς ὁποίας κυρίως ἀπευθύνεται. Στόχος τοῦ «Παραρτήματος» εἶναι ἡ διευκόλυνση τῶν νέων κυρίως συναδέλφων Φιλολόγων στὸ παιδαγωγικό, διδακτικὸ καὶ ἀνθρωποπλαστικὸ ἔργο τους.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ PDF

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ WORD

ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ WORD

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ WORD

ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ομ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  π. Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ομοσπονδίας Κλασσικών Σπουδών (F.I.E.C.)

ΣΥΝΤΑΚΤIΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπαιδευτικός, Γεν. Γραμματεύς Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΓΙΝΟΣ, Εκπαιδευτικός, Μέλος Δ.Σ. Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

ΠΛΑΤΩΝ ΤΟΜΟΣ 63

ΠΛΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΤΟΜΟΣ "ΠΛΑΤΩΝ" 2015

ΤΟΜΟΣ "ΠΛΑΤΩΝ" 2014

ΤΟΜΟΣ "ΠΛΑΤΩΝ" 57 ΤΟΜΟΣ "ΠΛΑΤΩΝ" 58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΠΛΑΤΩΝ" 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΠΛΑΤΩΝ" 58

ΠΛΑΤΩΝ ΤΟΜΟΣ 61

 

ΠΛΑΤΩΝ 62

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

 

Close