Ημερίδα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν Παιδεία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ημερίδα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν Παιδεία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
20/05/2006
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
22 Μαΐου 2006
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ἡ Ε.Ε.Φ. σὲ συνεργασία μὲ τὴν Σχολὴ Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Πολιτισμικῶν Σπουδῶν τοῦ Παν/μίου Πελοποννήσου (Καλαμάτα) καὶ μὲ τὸ Πολιτιστικὸ Σωματεῖο «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά» ὀργάνωσε ἡμερίδα μὲ θέμα: « Ἡ ἀξία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τῆς Κλασικῆς Παιδείας γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο». Ἐκ μέρους τῆς Ἑταιρείας μίλησε ἡ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Φ., Καθηγήτρια Παν/μίου κ. Γ.Ξανθάκη-Καραμάνου μὲ θέμα «Ἡ Κλασικὴ Παιδεία στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό» καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ε.Ε.Φ. κ. Γ. Μανουσόπουλος μὲ θέμα: « Ἡ Ε.Ε.Φ. καὶ ἡ ἀναβάθμιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας». Τὰ πρακτικά τῆς ἡμερίδας δημοσιεύτηκαν ἀπὸ τὸ Παν/μιο Πελοποννήσου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle