Συμμετοχή σε συνέδρια (2005-2007)
Συμμετοχή σε συνέδρια (2005-2007)
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
11 Σεπτεμβρίου 2007
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ἡ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Φ., Καθηγήτρια κ. Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου ἔλαβε μέρος μὲ ἐπιστημονικὲς διαλέξεις καὶ ὁμιλίες:

α) στὸ 10ο και 11ο διεθνὲς συνέδριο γιὰ τὴν Ἔρευνα στὴν Ἑλληνικὴ Λογοτεχνία (Παν/μιο Flinders στὴν Ἀδελαΐδα Ἰούνιος 2005 καὶ Ἰούνιος 2007)

β) στὸ 4ο διεθνὲς συνέδριο γιὰ τὸ Ἀρχαῖο Δράμα στὸ Παν/μιο τῆς πόλεως Wellington τῆς Ν. Ζηλανδίας τὸ 2007

γ) στὰ διεθνῆ συνέδρια τῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱσπανίας (2005, 2007).

Ἐκπροσώπησε ἐπίσης τὴν Ε.Ε.Φ. μὲ εἰσηγήσεις γιὰ τὴν διαχρονικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας σὲ ὅλες τὶς ἡμερίδες τοῦ πολιτιστικοῦ σωματείου «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle