Συνέδριο για τους Σχολικούς Συμβούλους
Συνέδριο για τους Σχολικούς Συμβούλους
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
15/10/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
22 Οκτωβρίου 2005
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διήμερο Συνέδριο μὲ θέμα: «Ἡ συμβολὴ τῶν Σχολικῶν Συμβούλων Φιλολόγων στὴν ἀποδοτικώτερη διδασκαλία τῶν φιλολογικῶν μαθημάτων». Στὸ Συνέδριο παρέστη ἡ ἡγεσία του ΥΠΕΠΘ, Ἀκαδημαϊκοί, πολλοὶ Καθηγητὲς Πανεπιστημίου, Διευθυντὲς Ἐκπαιδεύσεως, πλῆθος Σχολικῶν Συμβούλων και ἐκπαιδευτικοὶ ὅλων τῶν βαθμίδων.

Προσφωνήσεις ἀπηύθυναν ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας κα Μαριέττα Γιαννάκου, ὁ Ὑφυπουργὸς κ. Γ. Καλός, ἐκπρόσωποι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας Κύπρου, τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» κ.ἄ. Οἱ εἰσηγήσεις, ἐκάλυψαν σημαντικὲς θεματικὲς ἑνότητες γιὰ τὶς ἁρμοδιότητες τῶν Σχολικῶν Συμβούλων, ὅπως: ἐπιμόρφωση τῶν καθηγητῶν Δ.Ε. ἀνὰ ἀντικείμενο διδασκαλίας, σχέσεις Σχολικῶν Συμβούλων - Καθηγητῶν, φιλολογικὰ μαθήματα καὶ Τεχνολογία. Ἀναδείχθηκε ἡ συμβολὴ τῶν Σχολικῶν Συμβούλων στοὺς ἐξῆς τομεῖς:

  • δειγματικὲς διδασκαλίες τῶν φιλολογικῶν μαθημάτων καὶ συστηματικὴ ἐπιμόρφωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν.
  • ἀξιοποίηση τῶν νέων τεχνολογιῶν κατὰ τὴν διδακτικὴ πράξη.
  • ἐνθάρρυνση τῶν φιλολόγων στὸ ἐπιστημονικὸ καὶ παιδαγωγικὸ τους ἔργο.

Παρουσίαση του Συνεδρίου αυτού δημοσιεύθηκε στο «Παράρτημα» του ΠΛΑΤΩΝΟΣ, τόμ. 3 (2004-2005) σσ. 8-11 και τα πλήρη Πρακτικά στον τόμ.4 (2006-2007).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle