Συνέδριο γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά
Συνέδριο γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
09/02/1990
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
9 Φεβρουαρίου 1990
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μὲ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία ἡ Ε.Ε.Φ. ὀργάνωσε συνέδριο μὲ θέμα:«Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ - θεωρία καὶ Πρακτική». Τὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου δημοσιεύθηκαν στὸν τόμο 43 τοῦ «ΠΛΑΤΩΝΟΣ». Οἱ προτάσεις στὶς ὁποῖες κατέληξε τὸ Συνέδριο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση ἔγιναν δεκτὲς ἀπὸ τὴν Πολιτεία κατὰ τὴν τριετία 1990 - 1993.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle