Τοποθετήσεις τῆς Ε.Ε.Φ. γιὰ θέματα Γενικῆς Παιδείας
Τοποθετήσεις τῆς Ε.Ε.Φ. γιὰ θέματα Γενικῆς Παιδείας
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
19/04/1964
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
19 Απριλίου 1964
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πραγματοποιήθηκαν δύο Γενικὲς Συνελεύσεις τῶν μελῶν τῆς Ε.Ε.Φ., κατὰ τὶς ὁποῖες συζητήθηκαν τὰ ἐξαγγελθέντα ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως μέτρα «περὶ διοργανώσεως τῆς Γενικῆς Παιδείας». Τὰ πορίσματα αὐτῶν τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων δημοσιεύθηκαν ὡς ἔκτακτο αὐτοτελὲς παράρτημα (ΙΙΙ) τοῦ «ΠΛΑΤΩΝΟΣ» μὲ τίτλο:«Αἱ ἐνέργειαι τῆς Ε.Ε.Φ. ἐν ὄψει τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Μεταρρυθμίσεως τοῦ 1964 (Γνῶμαι τῶν μελῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ ἄλλων Ἐκπαιδευτικῶν προσώπων καὶ Ἱδρυμάτων δοθεῖσαι εῖς τὴν δημοσιότητα). ἘκδοτικὸςΟἶκος Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΑΘΗΝΑΙ 1964 ».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle