Ἡμερίδα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν κλασικῶν σπουδῶν στὴν Δ.Ε.
Ἡμερίδα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν κλασικῶν σπουδῶν στὴν Δ.Ε.
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
26/06/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
26 Ιουνίου 2004
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ἡμερίδα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν κλασικῶν σπουδῶν στὴν Δ.Ε.καὶ γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τοῦ ρόλου τοῦ Ἓλληνα Φιλολόγου. Συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι ἀπὸ τὰ τμήματα Φιλολογίας τῶν ΑΕΙ, τὶς Φιλολογικὲς Ἑταιρεῖες, τὴν «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ» καὶ τὸ Π.Ι. Ἀπηύθυνε χαιρετισμὸν ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας κα Μαριέττα Γιαννάκου. Ὁμόφωνη ὑπῆρξε ἡ ἀπόφαση τῶν συμμετασχόντων σὲ αὐτὴν γιὰ: τὴν ἐνίσχυση τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀπὸ τὸ πρωτότυπο καὶ ἐπικουρικὰ ἀπὸ μετάφραση· τὴν συστηματικὴ ἐπιμόρφωση τῶν καθηγητῶν· τὴν ποιοτικὴ ἀναβάθμιση τῶν διδακτικῶν βιβλίων· τὴν βελτίωση τῆς μεθόδου διδασκαλίας τῶν κλασικῶν γραμμάτων· τὴν ἐπανίδρυση τῶν κλασικῶν Γυμνασίων - Λυκείων καὶ  τὴν καθιέρωση τοῦ μαθήματος τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ὡς ὑποχρεωτικοῦ στὸν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle