Ἡμερίδα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Μαθηματικῶν
Ἡμερίδα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Μαθηματικῶν
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
20/01/2007
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
22 Ιανουαρίου 2007
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στὴν ἐπιστημονικὴ ἡμερίδα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Μαθηματικῶν μὲ θέμα: «Τὰ Μαθηματικὰ στὸ σύγχρονο κοινωνικὸ περιβάλλον» ἡ Ε.Ε.Φ. ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Γενικὸ Γραμματέα κ. Γ. Μανουσόπουλο, ὁ ὁποῖος ἐπεσήμανε τὴν πάγια θέση τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ. ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα στὴν διαχρονική της μορφὴ καὶ τὰ Μαθηματικὰ ἀποτελοῦν τοὺς δύο βασικοὺς πυλῶνες τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως, καθὼς καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ συγκροτηθοῦν τὰ ἀναλυτικὰ προγράμματα στὴν Α/θμια ἐκπαίδευση μὲ ἄξονα τὶς ἀνωτέρω ἐπισημάνσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle