Ἡ Ε.Ε.Φ. ὀργανώνει Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὶς κλασικὲς σπουδὲς
Ἡ Ε.Ε.Φ. ὀργανώνει Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὶς κλασικὲς σπουδὲς
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
06/12/2002
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
9 Δεκεμβρίου 2002
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μὲ τὴ συμμετοχὴ διαπρεπῶν ἑλληνιστῶν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ Ἑλλήνων πανεπιστημιακῶν ἡ Ε.Ε.Φ. ὠργάνωσε Διεθνὲς Συνέδριο ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ π. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου μὲ θέμα:« Ἡ κλασικὴ Παιδεία σήμερα: Πραγματικότητα καὶ προοπτικὲς στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰώνα ». Παρέστησαν ὁ τότε Ὑπουργὸς Παιδείας Π. Εὐθυμίου, ὁ τ. Πρωθυπουργὸς Γ. Ράλλης, βουλευτὲς, ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Κύπρου, Άκαδημαϊκοί καὶ πλῆθος κόσμου. Χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος, ἡ J. De Romilly κ.ἄ.

Μεταξὺ τῶν διακεκριμένων εἰσηγητῶν ἦταν ὁ ἐπιφανὴς γλωσσολόγος F. Rodriguez Adrados καὶ οἱ Καθηγήτριες P. E. Easterling τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Cambridge καὶ Monique Trédé τοῦ Collège de France. Σημαντικὲς είσηγήσεις παρουσίασαν καὶ Ἕλληνες Καθηγητές: οἱ Θ. Τάσιος, Κ. Μπέης, Β. Φίλιας, Κ. Μητσάκης, Ἀ. Ρεγκάκος, Σ. Καργάκος, Δ. Νικήτας, Ν. Μπεζαντάκος, Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου κ.ἄ. Στὴ στρογγυλὴ τράπεζα συμμετεῖχαν, ἀνάμεσα σὲ ἄλλους, οἱ Π. Παυλόπουλος, Φ. Κουβέλης καὶ Μ. Πασχάλης. Τὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου δημοσιεύθηκαν πλήρως στὸν 2ο τόμο τοῦ «Παραρτήματος» τοῦ «ΠΛΑΤΩΝΟΣ» (2003). Τὰ ἐπιστημονικὰ πορίσματα αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν Κλασικῶν Γραμμάτων στὴν Ἐκπαίδευση ὑπεβλήθησαν στὸ ΥΠΕΠΘ.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle